گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - هنر اسلامی

بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : فتحی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.fathizadeh@aui.ac.ir
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : طراحی محصول_طراحی داخلی_طراحی مبلمان_ طراحی ایرانی_ صنایع دستی در زمینه چوب
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : هنر اسلامی (گرایش چوب)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی نقوش گره چینی پنجره های کاخها و مساجد دوره صفوی در اصفهان
2 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : طراحی آب پرتقال گیری
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : طراحی محصول
ارائه دهنده : شرکت قالبسازان
محل دوره : اصفهان طول دوره : سه ماه
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : طراحی محصول
محل دوره : شرکت قالبسازان تاریخ دوره : ۱۳۹۳