گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برنامه ریزی شهری و منطقه ای

بيوگرافي

نام : همایون نام خانوادگی : نورائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hnooraie@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=E4eOa2AAAAAJ&hl=en
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : واکاوی اثرات محیط نهادی خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه ای؛ مورد پژوهی: خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهری اصفهان
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : سنجش کیفیت زندگی در کل و در قلمروی مسکن در بافت های واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان و ارائه راهبردهای بهبودبخشی
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : .
محل دوره : تاریخ دوره :