گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مجید نام خانوادگی : صالحی نیا
تاریخ تولد : 1354/03/01
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : salehinia@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.co.uk/scholar?start=0&q=author:%22majid+salehinia%22&hl=en&as_sdt=0,5
زمینه تحقیقاتی : پيوند و تعامل دوسويه انسان با محیط کالبدی شهری و معماری، روانشناسی محیطی، روانشناسی معماری، روانشناسی شهرسازی، علوم رفتاری(علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی، مردم شناسی، انسان شناسی)، رفتارشناسی اجتماعی، اجتماع پذيري و اجتماع گريزي فضا، شخصیت شناسی، مکان و حس مکان، تعلق مکانی ، دلبستگی و وابستگي به مکان،‌ فنگ شويي، آرامش،‌ شادماني، امنيت، جرم خيزي در فضا، خاطره انگيزي فضا، نوستالژيا در معماري، فضاهاي قابل دفاع، خلوت، فضاي شخصي،‌ازدحام، و دیگر زمینه های همبسته در ساختمانهاي: مسكوني و همگاني (آموزشي،‌فرهنگي،صنعتي، گردشگري و تفريحي، درماني، ورزشي، اداري، تجاري و....) و فضاهاي شهري.
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : طرح ساماندهی قلعه تاریخی به عنوان مکان تظاهرهای اجتماعی برای شهر نوپا
2 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری- روانشناسی محیطی
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : اجتماع پذیری فضای معماری (مطالعه موردی: فضاهای دانشگاهی)
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : مقررات ملی ساختمان کشور
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
محل دوره : تهران طول دوره : 1 ماه
2 عنوان دوره : تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی
ارائه دهنده : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور
محل دوره : تهران طول دوره : 7 روز
3 عنوان دوره : دوره هاي دانش افزايي استادان در زمينه هاي گوناگون آموزشي و فرهنگي
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 200 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : درس هاي نظري و عملي دوره کارشناسی مهندسی معماری و شهرسازی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان و دیگر دانشگاه های کشور تاریخ دوره : 1380 تا کنون
2 عنوان دوره : درس هاي نظري و عملي دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری و كارشناسي ارشد مهندسي طراحی شهری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان و دیگر دانشگاه های کشور تاریخ دوره : 1380 تا کنون
3 عنوان دوره : درس هاي نظري دوره دکتری تخصصی معماری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1391 تاکنون