گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - محیط های یادگیری
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

دانلود رزومه
نام : محمود رضا نام خانوادگی : ثقفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : saghafi@aui.ac.ir
ایمیل : mrsaghafi@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com.au/citations?user=UenDvwIAAAAJ&hl=en
زمینه تحقیقاتی : طراحي مدارس، محيط هاي يادگيري مرکب، آموزش معماري، معماری پایدار
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : کویینزلند- استرالیا سال اخذ مدرک : ۱۳۹۱
عنوان پایان نامه : آموزش ترکیبی در کارگاههای طراحی: الگویی برای کاوش و توسعه فرصتهای یادگیری
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : ۱۳۷۵
عنوان پایان نامه : مجموعه فرهنگی اقامتی تفریحی دامنه کوه صفه-با تاکید بر هتل مجموعه
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : Practice-led research in creative arts, media, and design’
ارائه دهنده : ATN
محل دوره : QUT طول دوره : 32
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : کارگاه مرور ادبیات
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۳
2 عنوان دوره : ساختار تز دکتری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۳
3 عنوان دوره : کارگاه روشهای کدگذاری و معرفی نرم افزار MAXQDA
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۳
4 عنوان دوره : کارگاه روش تحقیق زمینه ای
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۳
5 عنوان دوره : کارگاه آشنایی با ساختار و نگارش مقالات علمی-پژوهشی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : ۱۳۹۲