گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

بيوگرافي

نام : سیده هما نام خانوادگی : مؤذن جمشیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : h.moazenjamshidi@aui.ac.ir
ایمیل : homa.m.jamshidi@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد فرهنگ و هنر اقتصاد شهري اقتصاد منطقه اي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی (اقتصاد شهری و منطقه ای- اقتصاد بخش عمومی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : تحلیل تأثیر اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای (OIC) (رویکرد اقتصادسنجی فضایی
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی (اقتصاد شهری و منطقه ای- اقتصاد بخش عمومی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : تحلیل نظری و تجربی ارزشگذاری کالاها و خدمات فرهنگی –هنری: (مطالعه موری: شهر هنر اصفهان)
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : کارگاه آموزشی کاربردهای روش انتخاب تجربی (Choice Experiment) در اقتصاد شهری
ارائه دهنده : دکتر علی عسگری
محل دوره : مشهد طول دوره : 1 روزه
2 عنوان دوره : کارگاه «روش تحقیق کیفی»
ارائه دهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : ا روزه
3 عنوان دوره : در کارگاه آموزشی «مدلسازی عامل-محور در مطالعات شهری-منطقه¬ای»
ارائه دهنده : دانشگاه اصفهان (دکتر علی عسگری)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 3 روزه
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : کارگاه آموزشی در هفته پژوهش، « كارگاه آشنايي با تكنيك تحليل سلسه مراتبي (AHP)»
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1392
2 عنوان دوره : برگزاری کارگاه در جشنواره رضوی، «اقتصاد هنر و ارزشگذاری اقتصادی فرهنگ و هنر»
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1394