گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مدیریت ساخت

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : شاهین نام خانوادگی : دبیریان
تاریخ تولد : 1361/01/01
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : sh.dabirian@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=q1Bb6WwAAAAJ&hl=en
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : مدلسازی بهره وری نیروی کار ساخت با رویکرد پویایی سیستم
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسي عمران- مهندسي مدیریت ساخت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ايران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : مدیریت استراتژیک شرکت های ساخت با استفاده از روش تحلیل SWOT و ابزار ANP- مطالعه موردی شرکت پیمانکاری
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسي عمران- عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : MCHE English Language Certificate
ارائه دهنده : Foreign Language Center of Scholarship & Overseas Students’ Department, Ministry of Science, Researc
محل دوره : طول دوره :
2 عنوان دوره : Strategic Management & Planning
ارائه دهنده : TUV Academy
محل دوره : طول دوره :
3 عنوان دوره : Introduction to Enterprise Project Management by P6
ارائه دهنده : TUV Academy
محل دوره : طول دوره :
4 عنوان دوره : Project Management Body Of Knowledge(PMBOK)
ارائه دهنده : TUV Academy
محل دوره : طول دوره :
5 عنوان دوره : Primavera Enterprise
ارائه دهنده : مجتمع فنی تهران
محل دوره : تهران طول دوره :