مرتبه علمي : استاد تمام

  • رزومه
بيوگرافي

نام : اصغر نام خانوادگی : جوانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : a.javani@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 83
عنوان پایان نامه : مکتب نقاشی اصفهان (پایه و اصول)