گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : ابوذر نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد : 1360/06/17
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : a.salehi@aui.ac.ir
ایمیل : absalehi.arch@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=NZ07iMAAAAAJ&hl=en
زمینه تحقیقاتی : معماري، معماري در زمينه تاريخي، مباني نظري معماري ايراني، معماري در بستر تغيير، تداوم و تغيير در معماري، معماري الگومدار، معماري هويت‌مند
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت بناها و احیاء بافت های تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : هویت مکان در بستر تغییر، تبیین مبانی نظری مواجهه هویت مکان‌های تاریخی با تغییر
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : قدر مکان، تأملی در سرشت مکان