مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : عیسی نام خانوادگی : اسفنجاری کناری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : e.esfanjari@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : تاريخ معماري، مرمت معماري، خانه هاي تاريخي، تاريخ شهر، مرمت شهري، جي اي اس تاريخي...
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ادینبرو اسکاتلند سال اخذ مدرک : ۱۳۹۳
عنوان پایان نامه : رویکرد های نوین تحلیل و مدیریت مناظر شهری تاریخی
اسفنجاري استاديار مرمت دانشگاه هنر اصفهان و فارغ التحصيل دکتري مرمت شهري ازکشور اسکاتلند است. در طول پانزده سال گذشته به عنوان محقق و مدرس، در حوزه تاريخ و مرمت معماري و شهر فعاليت داشته است. دامنه علايق و تحقيقات ايشان در زمينه؛ تحول و توسعه تاريخي شهرهاي کهن و درک و فهم الگوهاي زيرساختي شکل گيري و دگرديسي شهر است، اينکه چگونه يک استقرارگاه ويژه متولد و چگونه بالغ شده، چه خصوصياتي از چشم انداز شهري متحول شده و چه عناصري پايدار مانده و چگونه مي توان آنها را براي نسل حال و آينده حفاطت و توسعه داد. ايشان به مدت يک سال (12-2011) در بنيان ميراث جهاني ادينبرو به عنوان "کارشناس بناهاي تاريخي در معرض خطر" خدمت کرده، در برنامه حفاظتي شهر نو و کهن ادينبورو و نيز تهيه برنامه اولويت هاي حفاظتي کليساهاي اسکاتلند (2014) شرکت داشته است. علاوه بر اين طرح حفاظت و مرمت و نيز نظارت عالي و مستقيم بيش از 30 بناي تاريخي در ايران را به انجام رسانده است. تأليفات زيادي در زرومه کاري ايشان به چشم مي خورد، از جمله؛ اديت "کتاب ميبد شهري که هست" (در برگيرنده 6000 سال سابقه تمدني يک شهر ايراني) و نيز همکاري در نگارش" کتاب کهن شهر کوير " که هردو توسط سازمان ميراث فرهنگي به طبع رسيده است. ايشان بالغ بر ده مقاله تخصصي و کتاب در دست انتشار Interpretation and management of Persian Historic Urban Landscapes (دسامبر 2016) از انتشارات دانشگاه ادينبرو را در کارنامه علمي خود دارد. او در دوازده پروژه تحقيقي در حوزه تاريخ و مرمت معماري وشهرسازي، از جمله در سايت جهاني ارگ بم در ايران و شهر جهاني ادينبرو در اسکاتلند، به عنوان يک عضو موثر و کليدي ايفاي نقش کرده است. در حال حاضر ايشان محقق اصلي و مدير يک طرح پژوهشي بزرگ با عنوان " الگوي مديريت و حفاظت از يک شهر تاريخي در ايران" است، که توسط پژوهشکده ابنيه و بافت پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حمايت مي شود.