مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیده مریم نام خانوادگی : ایزدی دهکردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : sm.izadi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تصوف و عرفان اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : ادیان و مذاهب قم سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : خاستگاه و آداب هنر و صنایع در فتوت نامه های ایرانی اسلامی
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : عرفان اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی دهاقان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : آراء و احوال عرفانی بانو مجتهده امین ره
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زیست شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : آشنایی با ماخذ شناسی و مراحل تصحیح متون نسخ خطی
ارائه دهنده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی
محل دوره : تبریز طول دوره :
2 عنوان دوره : فهرست نویسی نسخ خطی
ارائه دهنده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی
محل دوره : تبریز طول دوره :
3 عنوان دوره : آشنایی با انواع روش‌های تاریخ کتابت، نام مؤلف و عنوان در نسخه های خطی
ارائه دهنده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی
محل دوره : تبریز طول دوره :
4 عنوان دوره : کارگاه آموزشی نسخه شناسی تخصصی
ارائه دهنده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی
محل دوره : طول دوره :
5 عنوان دوره : آشنایی با خط سیاق، مهر شناسی و مهر خوانی، سند شناسی
ارائه دهنده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی
محل دوره : طول دوره :
6 عنوان دوره : آشنایی با کتب چاپ قدیمی
ارائه دهنده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی
محل دوره : طول دوره :
7 عنوان دوره : مدرسه تابستانی فرانسویها در توحید خانه
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : طول دوره : ۲۳-۳۰ اگوست۲۰۱۷
8 عنوان دوره : فهرست نويسي نسخ خطي
ارائه دهنده : مركز شرق شناسي سن پترز بورگ
محل دوره : سن پترز بور گ، روسیه طول دوره :
9 عنوان دوره : کارگاه آموزشی بهداشت و روان
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
10 عنوان دوره : همایش ملی قرآن و نهج البلاغه
ارائه دهنده : دانشگاه معارف اسلامی قم
محل دوره : قم طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : جنبه‌های عرفانی در هنرهای اسلامی ، مقطع کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1399-400
2 عنوان دوره : زیبایی‌شناسی و هنر ، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 97-98 تا کنون
3 عنوان دوره : حکمت و هنر اسلامی ، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 97-98 تا کنون
4 عنوان دوره : فقه و حقوق در شهرسازی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1396-97
5 عنوان دوره : تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1386-87 تا کنون
6 عنوان دوره : تفسیرموضوعی قرآن و نهج‌البلاغه
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1386-87 تا کنون
7 عنوان دوره : تفسیر قرآن
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان تاریخ دوره : 1388-89
8 عنوان دوره : نهج‌البلاغه‌ شناسی
محل دوره : حوزه دانشجویی دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 1388
9 عنوان دوره : اخلاق ا سلامی امامت و اخلاق در قرآن
محل دوره : دانشگاه صبح صادق تاریخ دوره : 1385-86/ 1386-87
10 عنوان دوره : اخلاق اسلامی
محل دوره : دانشگاه شیخ بهایی اصفهان تاریخ دوره : 1385-86