گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : احمد نام خانوادگی : شاهیوندی
تاریخ تولد :
محل تولد : خرم آباد
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : a.shahivandi@aui.ac.ir
ایمیل : a.shahivandi@aui.ac.ir
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=YKyy3X0AAAAJ
زمینه تحقیقاتی : برنامه ريزي ، جانمايي و مکانيابي کاربري ها و خدمات شهري و منطقه اي به کمک سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS - شهر خلاق - شهر الکترونيک و فضاهاي مجازي شهري- پژوهش و تحقيق در زمينه ارتقاء کيفي محلات شهري(ايمني، امنيت، سرزندگي، هويت بخشي و ...)گردشگري(توسعه پايدار گردشگري، زيرساخت هاي گردشگري، امنيت و ايمني گردشگران، اکوتوريسم و ...)- ساماندهي مشاغل شهري- محيط زيست شهري - برنامه ريزي و فضاسازي جامع شهري با تأکيد بر نيازهاي ناتوانان و کم توانان شهري، شهر دوستدار سالمند
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جغرافیا - برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : تحلیل فضایی قابلیت های شهر اصفهان جهت تحقق شهر الکترونیک