مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : کیانی ده کیانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : gh.kiani@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مرمت آثار تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران (پردیس اصفهان) سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : پیوستگی تزیینات و شالوده بناهای دوره صفوی
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران (پردیس اصفهان) سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : طرح مرمت و احیاء مرکز محله میدان بزرگ جلفا
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : حفاظت از منظر شهری تاریخی - بازیابی نظم حاکم بر سازمان فضایی شهر اصفهان با ابتنای بر هندسه راهها و فضاهای باز در دوره صفوی
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : PARTICPATED IN THE FIRST REGIONAL COURES ON THE CONSERVATION OF STONE IN CENTRAL AND WESTERN ASIA
ارائه دهنده : ICCROM-RCCR-ICHO
محل دوره : تخت جمشید و بیستون طول دوره : 15زروز
2 عنوان دوره : طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی (1390)
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 5 روز
3 عنوان دوره : طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی (1391)
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 5 روز
4 عنوان دوره : کارگاه آموزشی اصول مشاوره (1389)
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 1 روز
5 عنوان دوره : کارگاه بهداشت ایمنی در مجیط کارگاه و آزمایشگاه(1388)
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 1 روز
6 عنوان دوره : کترگاه آموزشی نقش هنر در پیشگیری از آسیب های اجتماعی(1392)
ارائه دهنده : دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 1 روز
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : کارگاه آموزشی طراحی مبلمان در فضا های تاریخی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1394
2 عنوان دوره : کارگاه معماری دوره صفویه
محل دوره : گروه تاریخ دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 1394