مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

1 تجربه هنرمندانه در پديدارشناسي مرلو - پونتي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : هرمس
تعداد صفحات : 144
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 زيبايي شناسي زندگي روزمره؛ ديويي و هنرر پاپ

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1399
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : هرمس
تعداد صفحات : 156
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1500
نوبت چاپ : 3
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 درآمدي بر تاثير ترجمه رمان بر رمان فارسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات علمي-فرهنگي
تعداد صفحات : 132
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-121-917-7
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زینب صابر - نادر شایگان فر -

1