گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

1 كنترل كنتراست و كيفيت در عكاسي: سياه و سفيد، رنگي و ديجيتال(زون سيستم در عکاسي سياه و سفيد، رنگي و ديجيتال)

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : گلدسته
تعداد صفحات : 136
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-5083-19-4
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

عنوان اصلي قرار بوده زون سيستم در عکاسي باشد اما به پيشنهاد ناشر از آنجايي که ممکن است اين نام ناشناخته باشد، تغيير کرد.

1