گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

کتاب ها

1 مطالعه و برنامه ريزي توريسـم بـا سـامانه اطلاعـات جغرافيـائي (GIS)

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات اساتيد دانشگاه
تعداد صفحات : 270
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 2
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 رهيافتي يکپارچه براي طبقه بندي هتل ها

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : دارخوين
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1