مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

1 برنامه ريزي فضاي بازي کودکان يا بازيکده هاي شهري

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : جهاد دانشگاهي اصفهان
تعداد صفحات : 276
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-6098-32-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
2 ويرايش علمي کتاب (طراحي و برنامه ريزي مبلمان شهري)

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1383
ناشر :
نام ناشر : انتشارات شريعه توس
تعداد صفحات : 380
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-8557-04-7
تیراژ : 3000
نوبت چاپ :

1