گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

کتاب ها

1 فراکتال و فراکتال گرايي در هنر

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1384
ناشر :
نام ناشر : کلهر
تعداد صفحات : 88
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-8751-12-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
2 اسرار نقوش

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر : فرهنگستان هنر
تعداد صفحات : 250
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

در دست بازبيني نهايي .اين کتاب در حوزه علم الاعداد اسلامي وانطباق آن با نقوش گره اسلامي ميباشد
3 شيوه هاي رنگسازي در قلمرو هنر نقاشي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1385
ناشر :
نام ناشر : فرهنگستان هنر
تعداد صفحات : 200
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-8802-48-3
تیراژ : 5000
نوبت چاپ :

اين کتاب در سال 1389 به چاپ دوم رسيد

1