گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

  • اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران www.niconf.ir شروع و پایان کنفرانس: 8 مردادماه 94 آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 تیرماه 94
  • کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط‌زیست و نمایشگاه تخصصی، با حمایت دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه 1394 www.ceset.irwww.ceset.ir
  • فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار www.ArchConf.ir
  • همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی از آغاز هزاره سوم: www.iacut.com/fa
کتاب ها

1 Evaluation de la contribution de la forme urbaine aux impacts environnementaux, le cas des villes nouvelles (MLV).

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2008
ناشر :
نام ناشر : Université Paris-Est
تعداد صفحات : 431
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

Thèse pour obtenir le grade de Docteur
2 روياي شهر؛ سفر به دنياي شهرهاي رويايي؛ شهر اوهام، آرمانشهر، شهر مجازي، شهر سايبر، شهر آينده

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات : 180
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-03-6618-9
تیراژ :
نوبت چاپ :

زبان اصلي: فرانسه

1