مرتبه علمي : استاد تمام

کتاب ها

1 سفال مينايي، انعکاس مکاتب نگارگري بغداد و سلجوقي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1399
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه هنر اصفهان
تعداد صفحات : 111
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-622-963-037-2
تیراژ : 300
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سولماز منصوری - احمد صالحی کاخکی - میترا شاطری -
2 سنگ¬بست، مجموعه¬اي تاريخي از دوره غزنوي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : تهران - فرهنگستان هنر
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نجمه موسی تبار -
3 سفال گلابه اي منقوش رنگارنگ

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : گيوا
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نجمه نوری -
4 نقوش و کتيبه هاي مساجد جامع،گلپايگان، اردستان و زواره

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : گلدسته
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شادابه عزیزپور -

1