گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استاد تمام

کتاب ها

1 حفظ و مرمت كاشي هاي تاريخي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر : انتشارات سمت
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

در دست تاليف
2 مديريت جامع مقابله با آفات در موزه ها

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : انتشارات شلفين
تعداد صفحات : 142
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-100-339-4
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
3 از مقرنس تا تنگ بري، پژوهشي پيرامون آرايه تنگ بري

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : انتشارات خوانش
تعداد صفحات : 144
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-90579-7-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

1