گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

1 مرمت و مرمتگران ميراث معماري در روسيه ( و شوروي ) قرن بيستم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1399
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نقش مانا با همکاري دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 64
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-600-5956-87-0
تیراژ : 550
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهنام پدرام -
2 بيانيه ها و منشورهاي ايکوموس

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر :
نام ناشر : گلدسته اصفهان
تعداد صفحات : 215
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-5083-43-9
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهنام پدرام - مهدی هوشیاری -
3 راهنماي مطالعه اصولي بناهاي تاريخي و علل آسيب در آنها

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تعداد صفحات : 47
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-964-10-3104-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهنام پدرام -
4 انديشه هاي اروپايي مرمت در دهه هاي 1940-1980

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نقش مانا اصفهان
تعداد صفحات : 101
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-600-5953-30-6
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهنام پدرام - دل آرام صفری -

1