مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

1 فرهنگ فشرده رنگدانه هاي هنري

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1378
ناشر :
نام ناشر : حميد فرهمند بروجني
تعداد صفحات : 189
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-350-009-8
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

کتابي در زمينه رنگدانه هاي هنري
2 بررسي آثار تاريخي فلزي در مرمت

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1389
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه هنر اصفهان
تعداد صفحات : 207
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-0451-93-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

کتاب تخصصي مفيد براي دانشجويان کارشناسي وکارشناسي ارشد مرمت اشيا

1