گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

کتاب ها

1 مجموعه مقالات برگزيده نگارگري، همايش ملي خوشنويسي و نگارگري

زبان اصلی : فارسي
نوع : مجموعه مقا
سال چاپ : 1398
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه هنر اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-96439-9-8
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرهاد خسروی بیژائم -
2 مجموعه مقالات برگزيده خوشنويسي، همايش ملي خوشنويسي و نگارگري

زبان اصلی : فارسي
نوع : مجموعه مقا
سال چاپ : 1398
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه هنر اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-96439-8-1
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرهاد خسروی بیژائم -
3 چکيده مقالات اولين کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : مجموعه مقا
سال چاپ : 1396
ناشر :
نام ناشر : چهار درخت
تعداد صفحات : 162
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-8421-40-5
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرهاد خسروی بیژائم - امین الدین حاجی -
4 چکيده مقالات همايش ملي فرش دستباف خراسان جنوبي

زبان اصلی : فارسي
نوع : مجموعه مقا
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر : چهار درخت
تعداد صفحات : 186
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-7521-70-0
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرهاد خسروی بیژائم - حسین بارانی -

1