گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - باستان شناسی

کتاب ها

1 کتاب الکترونيک چهارمين همايش ملي باستان شناسي ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع : مجموعه مقا
سال چاپ : 1398
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه بيرجند
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین بارانی - حمیدرضا قربانی - حسین کوهستانی -
2 از تل خسرو تا بلاد شاپور؛ بازنگري، بررسي و شناسايي آثار باستاني و تاريخي در استان کهگيلويه و بوير احمد

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1398
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : چهار درخت
تعداد صفحات : 268
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-622-7023-14-5
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین کوهستانی - حمیدرضا قربانی - کاووس خسروی -
3 سنگ نگاره هاي شرق مرکزي ايران؛ سندها، صخره نوشت ها و نمادشناسي سنگ نگاره هاي استان خراسان جنوبي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : چهار درخت
تعداد صفحات : 266
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-8421-34-4
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیدرضا قربانی - سارا صادقی -

1