گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - هنرهای تجسمی - سینما
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

1 پدر و پسر

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : لمپا
تعداد صفحات : 144
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-93428-7-7
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 مجموعه فيلمنامه کوتاه

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : گرا
تعداد صفحات : 260
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-6841-14-04
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

فيلمنامه حماسه ققنوس
3 حکمت

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : خوانش
تعداد صفحات : 90
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-93428-7-7
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : تقاصی - گنج کریمی - عسکری -

مجموعه فيلمنامه کوتاه
4 فرامرز

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1387
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : خوانش
تعداد صفحات : 138
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-090579-0-0
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
5 Haftvad Legend

زبان اصلی : عربي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1386
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : Parooz
تعداد صفحات : 70
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک :
تیراژ : 3000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1