گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

نمایشگاه های گروهی


تاریخ : 1394/02/06
بازدید : 139

نمايشگاههای گروهي :

1- دومین نمایشگاه سالانه آثار دانشگاه هنر اصفهان- موزه هنرهای معاصر اصفهان- اصفهان- 1 تا 20 اسفند 1392.

2- پنجمین جشنواره سراسری عکس زنان و زندگی شهری- باغ موزه قصر- تهران- 19 تا 29 شهریور 1392.

3- دومین جشنواره عکس ایران شناسی- بنیاد ایران شناسی- تهران- 17 تا 24 آبان 1391.

4- اولین نمایشگاه سالانه آثار دانشگاه هنر اصفهان- موزه هنرهای معاصر اصفهان- 28 اردیبهشت تا 19 خرداد 1391

5- ایران: مردم ، جاده ها و مناظر- مرکز فرهنگی کاندیانی- ونیز- ایتالیا- 6 شهریور تا 22 مهر 1386.

6- هنر و امنیت- معاونت اجتماعی نیروی انتظامی- تهران 24 تا 30 مهر 1386.

7- عكسهاي دريايي ايران به مناسبت روز ملي خليج فارس- تهران- موسسه فرهنگي و هنري صبا- ارديبهشت 1386.

8- خانه عكاسان ايران - 72 عكس از 72 عكاس عاشورايي- تهران بهمن 1385.

9- بخش10دوره در يك نگاه- دهمين نمايشگاه دو سالانه عكس ايران موسسه فرهنگي و هنري صبا-تهران آبان 1385.

10- خانه عكاسان ايران - به مناسبت دوازدهمين سالگرد خانه عكاسان ايران- تهران - آذر و دي 1385.

11- سومين نمايشگاه عكسهاي دريايي ايران- تهران آذر 1385.

12- نگار خانه لاله- چهارمين نمايشگاه عكاسان گروه بيست ( نوروز)-تهران- ارديبهشت 1385.

13- گالري طراحان آزاد- سومين نمايشگاه عكاسان گروه بيست- آذر 1384.

14- گالري طراحان آزاد- دومين نمايشگاه عكاسان گروه بيست- بهمن 1383 .

15- نگارخانه لاله- اولين نمايشگاه عكاسان گروه بيست- بهمن 1383.

16- گالري خانة هنرمندان ايران-گفتگوي تمدنها- مهر 1383.

17- نگارخانة خيال- نهمين دو سالانة عكس تهران- تير و مرداد 1383.

18- گالري خانة هنرمندان ايران- اولين نمايشگاه عكس عكاسان مطبوعات ايران- شهريور 1381.

19- دانشگاه تهران- نمايشگاه عكس دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامي- آذر 1378.