گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

عضو انجمن عكاسي كانادا ( CAPA )


تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 80

عضو انجمن عكاسي كانادا ( CAPA ) درسالهای  2005 و 2006 و 2007 ميلادي.