گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

داوری مسابقات و جشنواره ها:


تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 106

1- عضو هیات داوران نخستین جشنواره عکس معماری پنهان اصفهان -نگارخانه هنر اصفهان سیتی سنتر اسفند ماه 1392

2- عضو هیات داوران بخش عکس دومین نمایشگاه سالانه آثار دانشگاه هنر اصفهان 4 آذر 1392.

3- عضو هیات داوران بخش عکاسی دومین سوگواره هنر های تجسمی عاشورا دانشگاه هنر اصفهان 1392.

3- عضو هیات داوران بخش عکس چهارمین جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- تیر ماه 1391.

4- عضو هیات داوران  بخش عکس چهارمین جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور- دانشگاه علوم پزشکی کاشان -10 مرداد 1391.

5-عضو هیات داوران بخش عکس اولین نمایشگاه سالانه آثار دانشگاه هنر اصفهان-28 اردیبهشت الی 19 خرداد 1391.

6-عضو هیات داوران بخش عکاسی اولین سوگواره هنر های تجسمی عاشورا دانشگاه هنر اصفهان 1391.

7- عضو هیات داوران  مسابقه عکاسی دانشگاه هنر اصفهان ، نگاهی به درون- 12 دی ماه 1390.

8- عضو هیات داوران  بخش عکس اولین جشنواره هنرهای تجسمی فرهنگ شهروندی- شهرداری اصفهان-1390.

9- طراحی سوالات کارشناسی ارشد عکاسی- دفتر آزمون سازی و روان سنجی سازمان سنجش آموزش کشور- سالهای 1389 تا 1394.

10-  عضو هیات داوران مسابقه عکاسی- مبلمان شهری، آرامش، زیبایی- شهرداری اصفهان- تیرماه 1389.

11-  داور بخش عکس دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران تهران اردیبهشت سال 1388.