گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - شهرسازی

پروژه های اجرائی

طراح پروژه "تدوین الگوها و ضوابط طراحی 12 محور منتخب شهرداری کاشان" زیباسازی شهرداری کشان (1395-... )
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 40

طراحی شهری زمین 9 هکتاری کنار محور طالقانی فلاورجان (94-96)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 43

مدیر پروژه و طراح پروژه های ارتقاء کیفی محله های باب الدشت و مولوی اصفهان ، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان (1393-...)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 52

طراح پروژه کمپینگ غرب شاهین شهر، شهرداری شاهین شهر (1395-1393)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 51

مدیر پروژه امکان سنجی سایت کنار نیروگاه شهید منتظری، شهرداری شاهین شهر(1391-1393)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 43

طراح پروژه رستوران و محوطه سازی کوه قائمیه، معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان(1389-1390)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 48

طراح پروژه آماده سازی محله B9 فولاد شهر، مهندسین مشاور تلاش نقش جهان(1390)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 42

کارشناس در طرح بافت فرسوده شمال خیابان فروغی اصفهان (1389)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 43

کارشناس شهرسازی، طرح جامع شهر گز مهندسین مشاور ایوان نقش جهان (1388)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 94

کارشناس شهرسازی، طرح جامع شهر دولت آباد مهندسین مشاور ایوان نقش جهان(1387)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 49

کارشناس شهرسازی، طرح جامع شهر خورزوق مهندسین مشاور ایوان نقش جهان(1387)
تاریخ : 1396/10/04
بازدید : 95


1