مرتبه علمي : استادیار

 • دانشجویان کلاس درس رنگ ونقطه توجه کنند . با عرض پوزش کلاس روز شنبه مورخه 14/12/94 تشکیل نخواهد شد . جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میگردد
 • به اطلاع دانشجویان گروه 1 و گروه 2 رشته فرش که با اینجانب در ترم بهمن 94 درس رنگ ونقطه (1) دارند ،می رساند برای حضور در کلاس لوازم ذیل را تهیه و در اولین جلسه به همراه خود داشته باشند. ----مداد نرم مشکی - مداد پاکن - کاغذ شطرنجی 180 بزرگ یک برگ - قلم مو ترجیحا با مارک وینزور یا رهاورد ، شماره 2 تعداد 2 عدد ، شماره های 5 و 6 و8 و 10 هرکدام یک عدد - کاتر کوچک 1 عدد - پالت رنگ تخم مرغی - کهنه تنظیف نیم متر - لباس کارگاهی .
 • به اطلاع دانشجویان رشته کتابت و نگارگری که با اینجانب درس هندسه نقوش 2 دارند می رساند به علت حضور درگردش علمی کلاس درس در روز چهارشنبه مورخه 94/8/27 تشکیل نخواهد شد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
 • دانشجویان محترم کارشناسی ارشد فرش در روز چهار شنبه 94/8/27 راس ساعت 7 صبح برای اجرای گردش علمی به مقصد شهرستان کاشان در دانشکده صنایع دستی حضور بهم رسانند . حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
 • دانشجویان محترمی که در سنوات قبل با اینجانب پایان نامه گرفته اند چنانچه تا پایان آذر ماه سال 94 اقدام به تکمیل پژوهش خود ننمایند .اینجانب از ادامه کار با آنها معذور خواهم بود .
 • دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد که با اینجانب پایان نامه گرفته اند موظفند روند پیشرفت کار را حد اقل هر دو هفته یکبار از طریق ایمیل گزارش دهند.لذا دفاع در زمانی قابل اجرا خواهد بود که ساعات حضور و راهنمایی کامل شده باشد..
 • دانشجویان ارشدفرش : روز چهارشنبه 94/8/13راس ساعت 9.30 دقیقه در دانشکده صنایع دستی برای بازدید از بازار فرش آماده باشند.
 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فرش: موضوع درسی چهارشنبه تاریخ 94/8/6 بهره وری است. لطفا با مطالعه قبلی در کلاس حضور یابید.با سپاس - باباجمالی
 • دانشجویان دانشکده صنایع دستی : به اطلاع میرساند هرگونه برنامه فرهنگی و یا پیشنهادات در این رابطه با تایید دفتر روابط فرهنگی دانشکده قابلیت اجرا خواهد داشت .بدیهی است برنامه های بدون موافقت این دفتر فاقد اعتبار و اجرایی نخواهند بود . مسئول دفتر روایط فرهنگی دانشکده صنایع دستی
 • دانشجویان گروه کتابت و نگارگری ‏ دانشجویانی که در ترم جاری درس هندسه نقوش را اخذ نموده اند هنگام حضور در کلاس لوازم ذیل را به همراه داشته باشند.‏ ‏1-‏ مداد ‏2-‏ اتود 5/‏ ‏3-‏ مداد پاکن ‏4-‏ روان نویس مشکی 5/ سر پنبه ای‏ ‏5-‏ خط گش 40 سانتیمتری ‏6-‏ پرگار مهندسی ‏7-‏ گونیا 45 و 60 درجه ‏8-‏ کاغذ تمرین ‏9-‏ مقوا اشتنباخ یا فابریانو ‏A4‎‏ (15 عدد برای کارهای پایانی)‏ ‏10-‏ رنگ گواش 6 تایی رنگهای اصلی ‏11-‏ پالت تخم مرغی 12 - کاغذ شطرنجی ( مربع ، مثلث ، لوزی )
 • بسمه تعالی دانشجویان ورودی مهر ماه 1394 کارشناسی فرش دانشجویانی که در ترم جاری درس هندسه نقوش را اخذ نموده اند هنگام حضور در کلاس لوازم ذیل را به همراه داشته باشند.‏ ‏1-‏ مداد ‏2-‏ اتود 5/‏ ‏3-‏ مداد پاکن ‏4-‏ روان نویس مشکی 5/ سر پنبه ای‏ ‏5-‏ خط گش 40 سانتیمتری ‏6-‏ پرگار مهندسی ‏7-‏ گونیا 45 و 60 درجه ‏8-‏ کاغذ تمرین ‏9-‏ مقوا اشتنباخ یا فابریانو ‏A4‎‏ ( 30 عدد برای کارهای پایانی)‏ ‏10-‏ رنگ گواش 6 تایی رنگهای اصلی ‏11-‏ پالت تخم مرغی 12 - کاغذ شطرنجی ( مربع ، مثلث، لوزی )
ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد

ایمیل : f.babajamali@aui.ac.ir
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد