گروه آموزشی : معارف
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه اسلامی

ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد

ایمیل : hamidsamadi39@yahoo.com
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد