گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
دانلود فايل

1 جامعه شناسی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 185
2 توانبخشی حرفه ای و ارگونومی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 75
3 ارگونومی 2
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 403
4 پروژه 3
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 86
5 درس فیزیک 3
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 211
6 تاسیسات اکتریکی
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 517
7 ارگونومی 1
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 351

1