گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

دانلود فايل

1 مثال هاي درس برنامه ريزي شهري
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 84
2 اقتصاد کلان
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 131
3 جدول برنامه هفتگی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 95
4 اقتصاد سنجی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 150
5 درس موضوعات ويژه
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 87

1