گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • مخاطبان و دانشجويان محترم از طريق ايميل مي توانند با من در ارتباط باشند.
سوابق اجرایی

1 معاون گروه معماري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/07/12
تاریخ خاتمه :1