گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

1 طراح بسته بندی

مؤسسه محل اشتغال : گیرین اویل، پاکسان، سازمان میراث فرهنگی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


طراحی بسته بندی های مقوایی و پلاستیکی
2 طراح محصول

مؤسسه محل اشتغال : ارمان پویا
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


مشارکت در طراحی محصول پزشکی اولتراسوند
3 طراح محصول

مؤسسه محل اشتغال : نوین
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


مشارکت در طراحی دستگاه 680 پراب شاک ویو و ترالی لیزر شرکت تجهیزات پزشکی
4 طراح محصول

مؤسسه محل اشتغال : امواج نگار
تاریخ شروع : 1392/07/01
تاریخ خاتمه :


مشارکت در طراحی محصول تله هولتر و ای سی جی شرکت امواج نگار
5 مشاور برندینگ

مؤسسه محل اشتغال : sabzbiomedicals
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه :


مشاور پروژه ریبرندینگ شرکت بازساختی سلول های بنیادی سبزبایو مدیکالز
6 طراحی داخلی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت فرازآب تبریز
تاریخ شروع : 1385/07/01
تاریخ خاتمه : 1387/07/01


طراحی کانسپت معماری داخلی پروژه کیش تجار
7 طراح محصول

مؤسسه محل اشتغال : طرکت طراحی متوتک
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1392/07/01


مشارکت در طراحی محصولات و بسته بندی پروژه های مختلف

1