گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

سوابق اجرایی

1 عضو شوراي سياستگزاري و کميته علمي همايش ملي دوسالانه مطالعات فرش دستباف

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1403/02/18
تاریخ خاتمه : 1403/02/19


2 دبیر اجرایی، عضو کمیته علمی و هیات داوران همایش ملی دوسالانه خوشنویسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1402/02/14
تاریخ خاتمه : 1402/02/14


3 عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه مازندران
تاریخ شروع : 1398/02/11
تاریخ خاتمه : 1398/02/12


4 دبیر علمی، عضو کمیته علمی و هیات داوران همایش ملی خوشنویسی و نگارگری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1398/01/28
تاریخ خاتمه : 1398/01/29


5 عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه گیلان
تاریخ شروع : 1397/12/08
تاریخ خاتمه : 1397/12/09


6 عضو کمیته علمی و هيات داوران مقالات اولين همايش ملي توسعه‌ اشتغال و کارآفريني در صنايع دستي

مؤسسه محل اشتغال : اداره‌ کل ميراث فرهنگي، بنياد توسعه‌ کار آفريني، اداره‌ کل تعاون و دانشگاه پيام نور خراسان جنوبی
تاریخ شروع : 1390/08/01
تاریخ خاتمه : 1390/08/30


7 عضو کميسيون فني تدوين استاندارد "صنايع دستی ـ حوله بافی سنتی ـ آيين كار" به شماره 17512 و ICS_Code: 97.195

مؤسسه محل اشتغال : سازمان ملي استاندارد ايران
تاریخ شروع : 1392/02/01
تاریخ خاتمه : 1392/06/01


8 عضو کمیته علمي و هیات داوران همايش ملي هنر اسلامي و دبير حوزه‌ جلوه‌هاي هنر اسلامي در نگارگري ايران

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه بيرجند
تاریخ شروع : 1390/08/01
تاریخ خاتمه : 1390/08/30


9 عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
تاریخ شروع : 1395/09/01
تاریخ خاتمه : 1395/09/30


10 دبیر اجرایی و داور چهل و چهارمین جشنواره ملی مد و لباس اسلامی ایرانی (سومین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی خراسان جنوبی)

مؤسسه محل اشتغال : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ شروع : 1395/09/20
تاریخ خاتمه : 1395/12/20


11 دبیر اجرایی و داور بیست و یکمین جشنواره ملی مد و لباس اسلامی ایرانی (دومین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی خراسان جنوبی )

مؤسسه محل اشتغال : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ شروع : 1394/09/20
تاریخ خاتمه : 1394/12/20


12 دبير اجرايي، عضو کمیته علمی و هیات داوران همايش ملي فرش دستباف خراسان جنوبي

مؤسسه محل اشتغال : انجمن علمی فرش ايران و دانشگاه بيرجند
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه : 1394/09/30


13 رييس کميسيون فني تدوين استاندارد "بافت برك ـ آيين كار" به شماره 14264 و ICS_Code: 97/195.61/020

مؤسسه محل اشتغال : سازمان ملي استاندارد ايران
تاریخ شروع : 1390/02/01
تاریخ خاتمه : 1390/12/011