گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - هنرهای تجسمی - سینما
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 عضو کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت ازپژوهشگران و فن آوران معاونت پژوهشی ریاست جمهوری

مؤسسه محل اشتغال : معاونت پژوهشی ریاست جمهوری
تاریخ شروع : 1397/10/18
تاریخ خاتمه :


2 نماینده دانشگاه هنر اصفهان در تفاهمنامه همکاری های پژوهشی و آموزشی با سازمان سینمایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1397/03/04
تاریخ خاتمه :


3 مدیر گروه عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/08/14
تاریخ خاتمه : 1397/08/20


4 مسئول راه اندازی رشته موسیقی در دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/08/15
تاریخ خاتمه : 1397/08/20


مسئول و نماینده تام الاختیار دانشگاه در راه اندازی رشته موسیقی در دانشگاه هنر اصفهان- رشته آهنگسازی اولین بار در سال1397 و با پذیرش 12 دانشجو در محل گروه عکاسی دانشگاه هنر اصفهان آغاز به کار کرد
5 مدیر گروه رشته ارتباط تصویری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/08/25
تاریخ خاتمه :


6 معاون فرهنگی و هنری

مؤسسه محل اشتغال : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی- کرمان
تاریخ شروع : 1390/04/07
تاریخ خاتمه : 1394/07/01


7 مدیر یازدهمین جشن روز ملی سینما در استان کرمان شهریور

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان
تاریخ شروع : 1394/05/01
تاریخ خاتمه : 1394/06/25


8 دبیر تخصصی جشن روز ملی سینما در استان کرمان شهریور

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان
تاریخ شروع : 1393/05/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


9 مدیر گروه رشته سینما

مؤسسه محل اشتغال : هنرستان هنرهای زیبا کرمان
تاریخ شروع : 1385/06/01
تاریخ خاتمه : 1386/10/16


10 کارشناس و مشاور مدیرکل

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان
تاریخ شروع : 1385/07/01
تاریخ خاتمه : 1386/09/08


11 قائم مقام انجمن صنفی موسسات سینمایی و ویدیویی کرمان

مؤسسه محل اشتغال : موسسه پاروز
تاریخ شروع : 1382/05/01
تاریخ خاتمه : 1384/08/01


12 مدیر مسوول

مؤسسه محل اشتغال : موسسه سینمایی و انیمیشن پاروز
تاریخ شروع : 1381/04/24
تاریخ خاتمه :


13 نویسنده و تهیه کننده انیمیشن و فیلم

مؤسسه محل اشتغال : صدا و سیما
تاریخ شروع : 1377/07/07
تاریخ خاتمه : 1379/07/011