گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

آلبوم

بازگشت به گالری تصاویر
فریدی زاد
فریدی زاد