گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
خانه فرشادی

بازگشت به گالری تصاویر
دید به مادی
دید به مادی
تالار
تالار
همسایگی و گوچه
همسایگی و گوچه
داخلی
داخلی
حیاط
حیاط
تلالر
تلالر
به بیرون
به بیرون
چهره رو به مادی
چهره رو به مادی
نمای جنوبی
نمای جنوبی