گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استادیار

PIC

بازگشت به گالری تصاویر
اصفهان - مجموعه اداری - تجاری رهنان
اصفهان - مجموعه اداری - تجاری رهنان
اصفهان- زرین شهر منزل آقای مددی
اصفهان- زرین شهر منزل آقای مددی
کاشان- آران و بیدگل
کاشان- آران و بیدگل
کاشان- آران و بیدگل
کاشان- آران و بیدگل
اصفهان- ویلای باغبهادران
اصفهان- ویلای باغبهادران
زاهدان- مجتمع مسکونی هشت بهشت
زاهدان- مجتمع مسکونی هشت بهشت
اصفهان- مجتمع تجاری کهندژ
اصفهان- مجتمع تجاری کهندژ
زاهدان - شهرک قدس
زاهدان - شهرک قدس
اصفهان- ورودی دانشگاه اصفهان
اصفهان- ورودی دانشگاه اصفهان
تهران - مجموعه مسکونی ترنج
تهران - مجموعه مسکونی ترنج
اصفهان - پارک شرق ارغوانیه
اصفهان - پارک شرق ارغوانیه
عراق - بصره    مجتمع اداری دامپزشکی
عراق - بصره مجتمع اداری دامپزشکی
اصفهان - تخت فولاد تکیه زنجانیها
اصفهان - تخت فولاد تکیه زنجانیها
اصفهان - مسجد سید مجتمع اقامتی عطار
اصفهان - مسجد سید مجتمع اقامتی عطار
اصفهان - پارک شرق ارغوانیه
اصفهان - پارک شرق ارغوانیه
اصفهان - نیکبخت مجموعه اداری وکلا
اصفهان - نیکبخت مجموعه اداری وکلا
اصفهان - رهنان مجموعه مسکونی
اصفهان - رهنان مجموعه مسکونی
اصفهان - مشتاق شهرک اقامتی پنج ستاره
اصفهان - مشتاق شهرک اقامتی پنج ستاره
تهران - کرج شهرک مسکونی مروستی
تهران - کرج شهرک مسکونی مروستی
تهران - کرج شهرک مسکونی مروستی
تهران - کرج شهرک مسکونی مروستی
اصفهان- باغ دریاچه مجموعه مسکونی آقای مراتیان
اصفهان- باغ دریاچه مجموعه مسکونی آقای مراتیان
اصفهان - باغ مشهد مجموعه مسکونی آقای هاشمی
اصفهان - باغ مشهد مجموعه مسکونی آقای هاشمی
اصفهان - کوهرنگ طرح جامع تونل دوم
اصفهان - کوهرنگ طرح جامع تونل دوم
اصفهان - کوهرنگ طرح جامع تونل دوم
اصفهان - کوهرنگ طرح جامع تونل دوم
اصفهان- مبارکه پارک شهید زینعلی
اصفهان- مبارکه پارک شهید زینعلی
تهران - مجموعه مسکونی یاسمن
تهران - مجموعه مسکونی یاسمن
اصفهان- مجموعه اداری سایت هفتم تیر
اصفهان- مجموعه اداری سایت هفتم تیر
اصفهان- طراحی واحد اداری شرکت تامکار
اصفهان- طراحی واحد اداری شرکت تامکار
اصفهان- طراحی ساختمان مدیریت شرکت تامکار
اصفهان- طراحی ساختمان مدیریت شرکت تامکار
اصفهان-مجموعه مسکونی آقای برکتین باغ مشهد
اصفهان-مجموعه مسکونی آقای برکتین باغ مشهد
اصفهان-مجموعه مسکونی آقای افشار خیابان 5آذر
اصفهان-مجموعه مسکونی آقای افشار خیابان 5آذر
اصفهان-مجموعه مسکونی آقای مهندس اشجع خیابان باهنر
اصفهان-مجموعه مسکونی آقای مهندس اشجع خیابان باهنر
تهران-مجموعه مسکونی دارآباد
تهران-مجموعه مسکونی دارآباد
شهرکرد-مجموعه مسکونی آقای مهندس ایزدی
شهرکرد-مجموعه مسکونی آقای مهندس ایزدی
اصفهان-مجموعه اداری تجاری حامی کیان خ میر
اصفهان-مجموعه اداری تجاری حامی کیان خ میر
اصفهان-مجتمع اقامتی عطار مسجد سید
اصفهان-مجتمع اقامتی عطار مسجد سید
اصفهان-مجتمع مسکونی دکتر برنجکوبیان خانه اصفهان
اصفهان-مجتمع مسکونی دکتر برنجکوبیان خانه اصفهان
اصفهان-پروژه مرکز تخصصی حوزه علمیه
اصفهان-پروژه مرکز تخصصی حوزه علمیه
اصفهان- مدرسه علمیه خواهران
اصفهان- مدرسه علمیه خواهران
تهران- خیابان ولیعصر
تهران- خیابان ولیعصر
تهران- خیابان ولیعصر
تهران- خیابان ولیعصر