گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

  • اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران www.niconf.ir شروع و پایان کنفرانس: 8 مردادماه 94 آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 تیرماه 94
  • کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط‌زیست و نمایشگاه تخصصی، با حمایت دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه 1394 www.ceset.irwww.ceset.ir
  • فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار www.ArchConf.ir
  • همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی از آغاز هزاره سوم: www.iacut.com/fa
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 مطالعات امكان‌سنجي و طراحي معابر مناسب جهت ايجاد پياده‌راه در شهر اصفهان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شهرداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

همکار طرح
2 تبيين حريم و قلمرو در معماري و شهرسازي اسلامي ايران و ارائه راهکار جهت بکارگيري اصول آن در دوره معاصر

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1391/02/24
تاریخ خاتمه : 1391/12/15
نام کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

همکاران ظرح به ترتيب الفبا: مائده انصاري، فاطمه فرازبخت

1