گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • مخاطبان و دانشجويان محترم از طريق ايميل مي توانند با من در ارتباط باشند.
طرح های پژوهشی

1 تبیین چارچوب مفهومی نیازسنجی کیفی مسکن

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1398/12/21
تاریخ خاتمه : 1399/06/29
تاریخ تسویه : 1399/06/29
تاریخ تصویب : 1398/12/21
شماره مجوز : 99812/9
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن افشاری - مهسا پايه دار - روزبه افشاري -

1