گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
طرح های پژوهشی

1 اجرای برنامه آموزشی ارگونومی در دانشگاه هنر اصفهان به‌منظور بهبود سلامتی کاری و بهره‌وری کارکنان اداری

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1398/05/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1398/04/23
شماره مجوز : 983/4
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد صادق سهرابی - دکتر محمد بابامیری -

طراحی و اجرای برنامه آموزشی ارگونومی متناسب با ریسک فاکتورهای تهدید کننده اختلالات اسکلتی عضلانی، استرس های شغلی، کیفیت زندگی کاری و بهره وری شرکت کنندگان در پژوهش و تعمیم نتایج به کارکنان اداری دانشگاه هنر اصفهان به‌منظور افزایش سلامتی و بهره‌وری.
2 نقش سرفصل و محتواي دروس طراحی صنعتی در کیفیت تحصیل و كارآفريني دانش آموختگان اين رشته

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1394/09/04
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 948.9
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
3 • طراحی و ساخت خرک نقاشی ارگونومی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : حل مشکل - نوآوري در اختراع
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
4 بررسی وضعیت ایمنی در کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه هنر اصفهان و ارائه راهکار جهت ارتقاء سطح ایمنی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1393/05/01
تاریخ خاتمه : 1393/10/20
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 923.1
سمت در طرح :

1