گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

  • اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران www.niconf.ir شروع و پایان کنفرانس: 8 مردادماه 94 آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 تیرماه 94
  • کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط‌زیست و نمایشگاه تخصصی، با حمایت دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه 1394 www.ceset.irwww.ceset.ir
  • فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار www.ArchConf.ir
  • همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی از آغاز هزاره سوم: www.iacut.com/fa
طرح های پژوهشی

1 بازنگری در شرح دروس رشته شهرسازی مقطع کارشناسی ارشد (طراحی شهری) در قالب طرح پژوهشی به شماره: 1880/20-90

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1390/05/17
تاریخ خاتمه : 1390/08/17
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 41/3587/10-91
سمت در طرح :
2 بازنگری در شرح دروس رشته شهرسازی مقطع کارشناسی در قالب طرح پژوهشی به شماره: 1881/20-90

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1390/05/17
تاریخ خاتمه : 1390/08/17
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 40/3587/20-91
سمت در طرح :
3 شناسایی عوامل موثر در کاهش جداسازی اجتماعی-فضایی در شهر (نمونه موردی: اصفهان)

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1393/03/04
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1393/02/04
شماره مجوز : 9210/4
سمت در طرح :

1