گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
پروژه هاي تحقيقاتي

1 • طراحی سیستم اعلام حریق ساختمان مرکزی هفتم

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران
نوع همکاری : طراح سیستم
تاریخ پایان : 1386/06/311