مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي

1 پروژه مطالعاتی دانشکده هنر ادیان و تمدن ها

کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1386/06/01


2 بازنگری شرح دروس رشته های هنر اسلامی

کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1390/09/301