مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي

1 طراحی و ساخت ماشین خشک کن سریع

کارفرما : کارخانه ماشین سازی آذربایجانی و وزارت صنایع و معادن اصفهان
نوع همکاری : همکار
تاریخ پایان : 1381/06/01


2 بهینه سازی مصرف انرژی در ماشین های رنگرزی

کارفرما : کارخانه ماشین سازی آذربایجانی و سازمان بهینه سازی انرزی(سابا) تهران
نوع همکاری : همکار
تاریخ پایان : 1381/06/011