گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي

1 طرح توسعه و احیاء بخش قدیمی و فرهنگی مسجد لبنان

کارفرما : هیئت امناء مسجد لنبان
نوع همکاری : پژوهشگر
تاریخ پایان : 1389/12/28


2 بهسازی برای ماندگاری بافت قدیم اصفهان

کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان
نوع همکاری : پژوهشگر
تاریخ پایان : 1388/12/28


3 مطالعات احیاء باغات شرق اصفهان

کارفرما : شهرداری اصفهان
نوع همکاری : پژوهشگر/ طراح
تاریخ پایان : 1385/11/28


4 سیر تحول ساختار شهر اصفهان

کارفرما : سازمان ایرانگردی جهانگردی
نوع همکاری : پژوهشگر
تاریخ پایان : 1379/12/25


5 طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی انزلی

کارفرما : شرکت شهر و خانه اصفهان
نوع همکاری : پژوهشگر/ طراح
تاریخ پایان : 1378/12/25


6 طرح تفصیلی و آماده سازی اراضی منطقه آزاد چابهار

کارفرما : شرکت شهر و خانه اصفهان
نوع همکاری : پژوهشگر/ طراح
تاریخ پایان : 1377/12/28


7 مطالعات طرح جامع باغات ناژوان

کارفرما : سازمان پارکها و فضای شهرداری اصفهان
نوع همکاری : همکار طرح
تاریخ پایان : 1377/12/28


8 طرح احیاء روستای تاریخی ابیانه

کارفرما : فرمانداری نطنز
نوع همکاری : پژوهشگر/ طراح
تاریخ پایان : 1376/12/28


9 مطالعات طرح های هادی روستاهای: ابیانه / همگین / منظریه

کارفرما : بنیاد مسکن
نوع همکاری : پژوهشگر/ طراح
تاریخ پایان : 1376/12/28


10 مطالعات و گونه شناسی سالن های چند منظوره فرهنگی

کارفرما : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نوع همکاری : پژوهشگر/ طراح
تاریخ پایان : 1371/12/281