گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

سمينارها و سخنراني ها

1 «ارزیابیِ صنایع دستیِ ایرانیِ درختِ نخل در مدیریتِ بسته‌بندیِ محصولاتِ خرما برای توسعه پایدار»

محل ارائه : دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


2 «تصویرسازی مفهوم بخشندگی در کتیبه‌های نوشتاری ظروف گلابه‌ای سامانی»

محل ارائه : هشتمین همایش دوسالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی‌زبان
تاریخ برگزاری : 1396/12/24
چگونگی حضور : سخنران


3 «زبان بصری رویه‌نگاری ظروف گلابه‌ای سامانی در پرتو اصول گرافولوژی»

محل ارائه : پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر
تاریخ برگزاری : 1396/08/29
چگونگی حضور : سخنران


4 «زیبایی‌شناسی هنر نوشتار در فرهنگ اسلامی؛ (مطالعه موردیِ خط کوفی تزیینی ظروف گِلابه‌ای سامانی)»

محل ارائه : همایش «اسلام و هنر؛ محدوده‌ها و نسبت‌ها»
تاریخ برگزاری : 1394/03/09
چگونگی حضور : سخنران


5 «مشق خیالی: ترکیب تطبیقی از خوشنویسی و عرفان»

محل ارائه : دومین همایش بین‌المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی
تاریخ برگزاری : 1393/07/09
چگونگی حضور : سخنران1