گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • مخاطبان و دانشجويان محترم از طريق ايميل مي توانند با من در ارتباط باشند.
سمينارها و سخنراني ها

1 Socio-Cultural Factors Affecting the Housing Permanence

محل ارائه : Konya Art and Architecture symposium. Konya. Turkey
تاریخ برگزاری : 1400/08/18
چگونگی حضور :


2 Socio-Cultural Factors Affecting the Housing Permanence (Case Study of Isfahan)

محل ارائه : ENHR22 Conference. Barcelona
تاریخ برگزاری : 1400/06/08
چگونگی حضور : سخنران1